Social

          

Intertouch heeft vanuit een holistische visie (oorzaak en gevolg) verschillende trainingen ontwikkeld om mensen met veel stress, een hoge werkdruk en/of veel  verantwoordelijkheden te begeleiden . Er zal altijd uitgegaan worden van lichaam, geest en bezieling. En dat ieder mens uniek is, ieder zijn eigen unieke ervaringen en achtergrond heeft en ieder zijn of/ haar eigen manier van ervaren, beleven en interpreteren heeft.

De meerwaarde van deze training zijn divers; het geeft niet alleen inzichten in het (beter) omgaan met stress. Deze training vermindert ook de negatieve invloeden van stress, stimuleert het persoonlijk bewustzijnsgroei en creëert meer begrip bij de mensen onderling.  

Tijdens de training krijg je inzicht in:

  • De vele facetten van onze denkkracht
  • De kracht van visualisatie en meditatie
  • hoe visualisatie en meditatie te integreren in onze (dagelijkse) leven

Trainingsonderdelen:

  • praktisch mediteren
  • zelfreflectie
  • huiswerkopdrachten

Verschillende soorten meditatie en visualisatietechnieken worden aangereikt:

  • Lichaamsontspanning, d.m.v. ademhaling
  • Lichaamsontspanning, d.m.v. energievisualisatie.
  • Een combinatiemeditatie van ademhaling en energievisualisatie.
  • Een geleidenmeditatie: ontspanning en inzichten meditatie

Deze training beslaat een aantal dagdelen, dit is afhankelijk van de situatie en de vraagstelling