Social

 

Joke van Schie

Bij Intertouch (Sandra Groot) heb ik afgelopen jaren verschillende cursussen en trainingen, in het kader van ‘bewustwording’ en ‘invloed en beïnvloeden’ gevolgd. Graag schrijf ik dan ook een referentie over de trainingen en over Sandra Groot als trainer.

Trainingen
De trainingen zijn opgebouwd uit groepsbijeenkomsten en individuele trainingen, waardoor een ideale combinatie bestaat tussen groepsprocessen en het individuele proces. Zo was er tijdens de groepsbijeenkomsten een veilige haven om je bewust te worden van je eigen invloed, gedrag aanwezigheid en rol.
Door de praktische opdrachten en handvatten kan je bewust ervaren en reflecteren. Tijdens de individuele sessies kan in een vertrouwde omgeving reflectie op de eigen ervaringen en persoonlijke ontwikkelingen plaatsvinden.

Sandra Groot
Ik heb Sandra in de trainingen leren kennen als een gedreven persoon. Sandra houdt van haar vak, wat zich uit in haar manier van werken. Sandra stuurt op een plezierige manier en geeft op een hele prettige manier en met positieve toon feedback, wat een gevoel van veiligheid en vertrouwen geeft.
Door haar een discrete manier van werken stellen mensen zich ‘open’ om steeds een stap(je) in de ontwikkeling te zetten, zowel in de groep als in het individuele proces. Sandra voelt mee, geeft aan, adviseert, luistert en confronteert…altijd in het belang van de individuele persoon en de groep als geheel. Door je het gevoel te geven een belangrijke schakel van de groep te zijn, is van wezenlijk belang voor je inbreng, (zelf)vertrouwen en weerbaarheid. Sandra is een kei in het verbinden van mensen. Door hierbij de juiste snaar te raken voelt een ieder zich onderdeel van de groep, maar ook van groot belang in de groep.

Met vriendelijke groet,


Joke van Schie,
sr. juridisch adviseur
IDCollege